mandag 27. mars 2017

Hva vil det si å være fattig?
Å være fattig kan bety mye, og det varierer fra person til person hva de mener med å være fattig.
Uttrykket fattig pleier som regel å bety at man har dårlig råd eller lite penger.
Men det kan også bety at man er fattig på ting, som f.eks. lite mat, klær.
Fattigdom kan også si noe om levetilstanden, hvor i verden du bor og hvordan et hus ser ut.

Fattigdom begrenser menneskers mulighet til å bestemme over sitt eget liv.
Folk som er fattige har som regel et vanskeligere liv enn de som har mer penger, de fleste landene i sør er det mye fattigdom. Fattigdom finnes i forskjellige grader, fattigdom kan være fra å ikke ha råd til noe mat, noe drikke, noe klær, rett og slett ingenting.
 Men du kan også si at man er fattig hvis man f.eks. må vente til den dagen man skal få lønning for å kjøpe klær, eller at du ikke kan kjøpe det lille ekstra som du følte du hadde lyst på.
 Når man er fattig handler det mest om å kjøpe de tingene du trenger og ikke alltid det du har lyst på.

En fattigdoms følelese kan man føle hvis du sammenligner deg med andre familier/personer. Følelsen kan komme når du ser andre barn som har noe nytt hele tiden eller hvis du ser folk spise dyre matretter eller har merkeklær. Jeg sier ikke at man er fattig hvis man ikke har merkeklær eller det nyeste. Du kan føle deg fattig hvis du ikke har merkeklær, eller har alt det andre som alle har.
Heldigvis er det ikke så mange som er fattige den dag idag som det var for mange års siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar